Pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin tıbbi bakımıyla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir. Pediatri terimi iki Yunanca sözcükten türemiştir: paidi “erkek çocuk” ve iatros “doktor”