Göz Hastalıkları

59734

Göz cerrahisi ya da oküler cerrahi, göz ve diğer görme yapıları üzerinde uygulanan cerrahi değişikliklerdir. Gözün sinirlerle besleniyor oluşu cerrahi işlemlerden önce anestezi uygulamasını zorunlu kılmaktadır. Göz cerrahisiyle miyopi, katarakt ve glokom gibi yaygın göz rahatsızlıkları düzeltilebilmektedir.