Hasta Hakları

Hasta Hakları

HASTA HAKLARI

 1. Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma Hakkı
 2. Bilgi İsteme Hakkı
 3. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
 4. Personeli Tanıma,Seçme ve Değiştirme Hakkı
 5. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis,Tedavi ve Bakım Hakkı
 6. Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı
 7. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı
 8. Hastanın Rızası ve İzin Hakkı
 9. Güvenliğin Sağlanması Hakkı
 10. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
 11. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı
 12. Refakatçi Bulundurma Hakkı
 13. Müracaat ve Şikayet Hakkı

HASTA SORUMLULUKLARI

Genel Sorumluluklar

* Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.

* Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 

Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme 

Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir. 

Hastane Kurallarına Uyma 

Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 

Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. 

* Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. 

* Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 

* Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.   

Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma 

* Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır. 

* Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. 

* Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir. 

Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.